ผู้สังเกตการณ์ความยุติธรรมของจีน

中司观察

ภาษาอังกฤษอาหรับจีน (ดั้งเดิม)Dutchภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาฮินดีภาษาอิตาลีภาษาญี่ปุ่นเกาหลีโปรตุเกสรัสเซียสเปนสวีเดนชาวอิสราเอลชาวอินโดนีเซียเวียตนามภาษาไทยตุรกีMalay

องค์กรป้องกันและระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ: ภาพรวมโดยย่อ

พฤ, 15 ต.ค. 2020
หมวดหมู่: ข้อมูลเชิงลึก
ร่วมให้ข้อมูล: เจี้ยนจาง张建

องค์การป้องกันและระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ (ICDPASO, 国际商事争端预防与解决组织

 

วันนี้ 15 ต.ค. 2020 องค์การป้องกันและระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ (ICDPASO, 国际商事争端预防与解决组织) ได้รับการ ก่อตั้งขึ้นในกรุงปักกิ่ง, จีน. ในฐานะองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่ใช่ภาครัฐ ICDPASO จะให้บริการทางกฎหมายรวมถึงอนุญาโตตุลาการทางการค้าการไกล่เกลี่ยทางการค้าอนุญาโตตุลาการการลงทุนและการป้องกันข้อพิพาทสำหรับประเทศ / ภูมิภาคต่างๆทั่วโลก

I. ความเป็นมา: นวัตกรรมของกลไกระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างกลไกและการระงับข้อพิพาท 'Belt and Road Initiative' (关于建立“ 一带一路” 争端解决机制和机构的意见) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า กลุ่มผู้นำการปฏิรูปของ CCCPC เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2018 ตามความเห็นเพื่อที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมการค้า / การลงทุนระหว่างประเทศและปกป้องความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) การจัดตั้งองค์กรระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ตลอดจนกลไกการระงับข้อพิพาทที่หลากหลายซึ่งมีการใช้การดำเนินคดีการไกล่เกลี่ยและอนุญาโตตุลาการร่วมกัน

ด้วยความพยายามสี่ปีสภาจีนเพื่อการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (CCPIT) จึงสามารถอำนวยความสะดวกในการจัดตั้ง ICDPASO ได้สำเร็จ ด้วยลักษณะที่“ องค์กรพัฒนาเอกชนริเริ่มและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล” ICDPASO มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศที่รองรับ BRI

เมื่อเทียบกับกลไกการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่มีอยู่ ICDPASO มีนวัตกรรมดังต่อไปนี้: (1) นอกเหนือจากการระงับข้อพิพาท ICDPASO ยังให้ความสำคัญกับการป้องกันข้อพิพาท (2) ICDPASO ไม่เพียง แต่ยอมรับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนและประเทศต่างๆด้วย (3) นอกเหนือจากอนุญาโตตุลาการแล้ว ICDPASO ยังให้ความสำคัญกับบทบาทของการไกล่เกลี่ยในการระงับข้อพิพาท

II. การออกแบบของ ICDPASO

1. ชื่อองค์กร: ความครอบคลุมและเปิดกว้าง

การตั้งชื่อของ ICDPASO สะท้อนขอบเขตการให้บริการนั่นคือไม่เพียง แต่มีมุมมองระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่ข้อพิพาททางการค้าด้วย ประการแรก CCPIT ไม่รวมการแสดงออกของ“ The Belt and Road” เนื่องจาก ICDPASO ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับข้อพิพาทที่มุ่งเน้น แต่ไม่ จำกัด เฉพาะจากประเทศต่างๆตาม BRI ประการที่สอง ICDPASO ไม่เพียง แต่ให้บริการระงับข้อพิพาทเช่นอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยเท่านั้น แต่ยังเน้นย้ำเรื่องการป้องกันข้อพิพาทด้วย ดังนั้นจึงมีการกำหนดชื่ออย่างเป็นทางการว่า“ องค์กรป้องกันและระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ”

2. ลักษณะขององค์กร: ความเป็นสากลและไม่แสวงหาผลกำไร

ประการแรก CCPIT หวังที่จะเน้นย้ำถึงความเป็นสากลของ ICDPASO และไม่ให้ถือเป็นสถาบันในประเทศ แต่เพียงผู้เดียวในบางประเทศ ในแง่นี้ ICDPASO จึงแตกต่างจากสถาบันอนุญาโตตุลาการอื่น ๆ ที่มีอยู่ในประเทศจีน 

ประการที่สอง CCPIT ต้องการแยกความแตกต่างจาก บริษัท ด้วยลักษณะที่ไม่แสวงหาผลกำไร ICDPASO เป็นองค์กรที่อุทิศตนเพื่อให้บริการฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางเศรษฐกิจและการค้าการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศตลอดจนการป้องกันและแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ICDPASO ไม่ใช่องค์กรระหว่างประเทศระหว่างรัฐบาลที่ริเริ่มโดยรัฐบาลซึ่งจำเป็นต้องอิงตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ลงนามโดยประเทศต่างๆดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะจัดตั้งขึ้นภายในระยะสั้น แต่เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่ใช่ภาครัฐที่ริเริ่มโดย CCPIT (หรือที่เรียกว่า China International Chamber of Commerce) ซึ่งมีความเป็นไปได้มากกว่าอย่างเห็นได้ชัด

3. ขอบเขตการบริการ: อนุญาโตตุลาการการไกล่เกลี่ยและการป้องกันข้อพิพาททั้งหมดในที่เดียว

ICDPASO มีกลไกในการระงับข้อพิพาทที่หลากหลายเช่นอนุญาโตตุลาการทางการค้า, อนุญาโตตุลาการการลงทุน, การป้องกันข้อพิพาท, การไกล่เกลี่ยทางการค้า ฯลฯ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในแง่มุมต่างๆดังต่อไปนี้ประการแรกเป็นการดึงเอาประสบการณ์ของสถาบันระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศแบบดั้งเดิม ประการที่สองเป็นการให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมตะวันออกนั่นคือให้ความสำคัญกับการเจรจาต่อรองและการไกล่เกลี่ย ประการที่สามแนะนำกลไกการป้องกันข้อพิพาท

ICDPASO หวังว่าจะเอาชนะปัญหาการดำเนินงานของสถาบันระงับข้อพิพาทที่มีอยู่ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาการป้องกันและระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ

สาม. การแสวงหาของ ICDPASO

1. หน่วยงานนอกภาครัฐ

เมื่อเทียบกับศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการระงับข้อพิพาทการลงทุนซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศระหว่างรัฐบาล ICDPASO มีลักษณะที่ไม่เป็นรัฐบาลและจะมีความเป็นกลางมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทางการค้า

CCPIT ผู้ริเริ่ม ICDPASO เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล แม้ว่า CCPIT จะจัดหาทรัพยากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินงานสำหรับการจัดตั้งและการดำเนินงานของ ICDPASO แต่ก็จะไม่รบกวนกิจกรรมประจำวันที่เฉพาะเจาะจงของ ICDPASO ICDPASO จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบางกรณีสำหรับกรณีที่ยอมรับ แต่ไม่ใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร แต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตนเองเท่านั้น

2. ความเป็นสากล

กฎและหลักการของ ICDPASO เป็นลักษณะสากลซึ่งช่วยให้สามารถเอาชนะความไม่แน่นอนบางประการในกฎหมายจีนที่มีอยู่ได้

มีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างระบบอนุญาโตตุลาการของจีนและระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ICDPASO สามารถคิดค้นกฎอนุญาโตตุลาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันสามารถดูดซับกฎอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้ นอกจากนี้ ICDPASO ยังอนุญาตให้คู่กรณีเลือกยุติข้อพิพาทในภาษาจีนอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ ได้ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายจากระบบกฎหมายที่แตกต่าง

3. ความไม่ลำเอียง

ICDPASO ให้ความสำคัญอย่างเต็มที่กับข้อเรียกร้องของประเทศกำลังพัฒนาและปรับปรุงความเป็นกลางของกลไกระงับข้อพิพาท

ในปัจจุบันอนุญาโตตุลาการการลงทุนระหว่างประเทศมุ่งเน้นไปที่การรักษาผลประโยชน์ของนักลงทุนต่างชาติมากขึ้นในขณะที่บางครั้งละเลยสถานการณ์ที่แท้จริงของประเทศเจ้าภาพโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา [2]

ด้วยมุมมองนี้ ICDPASO จะดูดซับอนุญาโตตุลาการผู้ไกล่เกลี่ยและสมาชิกสภาจากประเทศกำลังพัฒนามากขึ้นเพื่อให้เป็นที่พูดมากขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาในการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ

ในขณะเดียวกัน ICDPASO จะใช้กลไกการป้องกันและการไกล่เกลี่ยอย่างมีชั้นเชิงเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของคู่สัญญาและเพิ่มความเป็นธรรมที่สำคัญของผลการระงับข้อพิพาท

ควรสังเกตว่าในการลงทุนและอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์ ICDPASO ได้จัดตั้งหน่วยงานอุทธรณ์ที่เป็นทางเลือกเพื่อลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ของปัจจัยส่วนบุคคลของอนุญาโตตุลาการที่มีต่อผลอนุญาโตตุลาการ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการยุติข้อพิพาทที่เป็นกลางเกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะ

IV. คุณสมบัติทางธุรกิจของ ICDPASO

1. การให้ความสำคัญกับการไกล่เกลี่ย

ด้วยการพิจารณาอย่างเต็มที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน“ ยุติข้อพิพาทและแก้ไขความแตกต่าง” (定分止争) และ“ ความสามัคคีมาก่อน” (以和为贵) ICDPASO จะให้การไกล่เกลี่ยอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมการยุติข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ

ในทางตรงกันข้ามกลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศที่มีอยู่ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ "ยุติข้อพิพาท" มากกว่า "แก้ไขความแตกต่าง" ในความเป็นจริงกลไกการระงับข้อพิพาทที่เหมือนการดำเนินคดีนี้ขัดต่อความตั้งใจเดิมของสถาบันอนุญาโตตุลาการ [3] ซึ่งไม่เอื้อต่อการรักษาความร่วมมือทางการค้าที่ยั่งยืนระหว่างหน่วยงานทางการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่เอื้ออำนวยต่อผลประโยชน์ของ SMEs ในข้อพิพาทระหว่างประเทศ

ดังที่คำโบราณของจีนกล่าวว่า“ ความสามัคคีมาก่อน” กลไกการระงับข้อพิพาทในจีนจึงมุ่งเน้นไปที่การไกล่เกลี่ยกันมานานแล้ว จากประสบการณ์การไกล่เกลี่ยในและต่างประเทศ ICDPASO ได้คิดค้นบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยขั้นตอนการไกล่เกลี่ยและกฎการไกล่เกลี่ยเพื่อให้มั่นใจในความเป็นกลางความโปร่งใสความเป็นกลางและประสิทธิภาพของการไกล่เกลี่ย

นอกจากนี้ ICDPASO จะสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือที่ประสานกันระหว่างการไกล่เกลี่ยและอนุญาโตตุลาการเพื่อเอาชนะข้อเสียของกลไกระงับข้อพิพาทเดียวและปรับปรุงประสิทธิภาพต่อไป

2. เห็นคุณค่าของการป้องกัน

ICDPASO ให้ความสำคัญกับการป้องกันข้อพิพาทเพื่อลดความเสี่ยงทางกฎหมายที่หน่วยงานการค้าระหว่างประเทศต้องเผชิญอย่างมาก

สถาบันระงับข้อพิพาทที่มีอยู่ให้ความสำคัญกับการป้องกันข้อพิพาทเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม CCPIT หวังที่จะสร้างกลไกการป้องกันข้อพิพาทโดยอาศัยการวิเคราะห์เชิงลึกของกฎการค้าและการลงทุนของประเทศต่างๆโดยพยายามลดการเกิดข้อพิพาทจากแหล่งที่มา

3. การประหยัดต้นทุน

ICDPASO ให้ความสำคัญกับการควบคุมเวลาและต้นทุน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายและเวลาในการพิจารณาคดีอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยอ้างถึงรายงานคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ ICC เกี่ยวกับเทคนิคในการควบคุมเวลาและค่าใช้จ่ายในอนุญาโตตุลาการ (2007) ICDPASO ได้สร้างนวัตกรรมในการควบคุมเวลาและค่าใช้จ่ายในการบริหารเช่นการแนะนำขั้นตอนการเลิกจ้างแบบเร่งด่วนขั้นตอนอนุญาโตตุลาการฉุกเฉินดุลยพินิจของคณะอนุญาโตตุลาการ เกี่ยวกับการจัดสรรต้นทุน ฯลฯ

V. สรุป

ICDPASO ให้ความสำคัญกับแนวโน้มการพัฒนาล่าสุดของกลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศประกอบกับข้อบกพร่องของกลไกการระงับข้อพิพาทที่มีอยู่ดังนั้นจึงส่งเสริมการยุติข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

ในแง่ของวิสัยทัศน์และการแสวงหาผลประโยชน์ ICDPASO ยืนยันในลักษณะที่ไม่ใช่รัฐบาลและไม่แสวงหาผลกำไรโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากคู่สัญญากฎและหลักการเป็นแบบสากล และเพื่อเพิ่มความเป็นธรรมอย่างมากจึงให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของประเทศกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่

ในแง่ของกิจการเฉพาะ ICDPASO ให้ความสำคัญกับบทบาทของการไกล่เกลี่ยในกลไกระงับข้อพิพาทและคิดค้นกฎและขั้นตอนการไกล่เกลี่ย ให้ความสำคัญกับกลไกการป้องกันข้อพิพาทและเน้นการเชื่อมต่อและความร่วมมือที่ประสานกันระหว่างกลไกการระงับข้อพิพาทหลาย ๆ เป็นการสร้างกลไกใหม่เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายของฝ่ายต่างๆ

 

 

 

 

[1]《 关于建立“ 一带一路” 争端解决机制和机构的意见》 提出, 要建立“ 一带一路” 争端解决机制和机构, 要坚持共商共建共享原则, 依托我国现有司法、 仲裁和调解机构, 吸收、 整合国内外法律服务资源, 建立诉讼、 调解、 仲裁有效衔接的多元化纠纷解决机制, 依法妥善化解“ 一带一路” 商贸和投资争端, 平等保护中外当事人合法权益, 营造稳定、 公平、透明的法治化营商环境

[2] ดู Fabien Besson, Racem Mehdi, ระบบระงับข้อพิพาทของ WTO มีอคติต่อประเทศกำลังพัฒนาหรือไม่? การวิเคราะห์เชิงประจักษ์มีอยู่ที่ https://ecomod.net/sites/default/files/document-conference/ecomod2004/199.pdf

[3] ดู杨玲:《 国际商事仲裁程序研究》, 法律出版社 2011 年版, 第 196-197 页。

 

 

ภาพโดย Claire Chang (https://unsplash.com/@claire_0912) บน Unsplash

ร่วมให้ข้อมูล: เจี้ยนจาง张建

บันทึกเป็น PDF

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ

การประชุมกลุ่มอนุญาโตตุลาการระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกประจำปี 2023 เปิดฉากขึ้นที่กรุงปักกิ่ง

ในเดือนพฤศจิกายน 2023 การประชุมกลุ่มอนุญาโตตุลาการระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APRAG) ประจำปี 2023 ได้เริ่มต้นขึ้นที่กรุงปักกิ่ง โดยมุ่งเน้นไปที่อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกระทรวงยุติธรรมของจีนได้ประกาศแผนสำหรับโครงการนำร่องศูนย์อนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศ และความมุ่งมั่นของปักกิ่งในการให้บริการที่ครอบคลุม บริการด้านกฎหมาย

ทางเลือกทางกฎหมาย: ศาลแคนาดาปฏิเสธคำพิพากษาโดยสรุปสำหรับการยอมรับคำพิพากษาของจีนเมื่อต้องเผชิญกับการพิจารณาคดีแบบคู่ขนาน

ในปี 2022 ศาลสูงออนแทรีโอแห่งแคนาดาปฏิเสธที่จะให้คำพิพากษาสรุปเพื่อบังคับใช้คำพิพากษาทางการเงินของจีนในบริบทของการพิจารณาคดีคู่ขนาน 2022 คดีในแคนาดา โดยระบุว่าการพิจารณาคดีทั้ง 279 คดีควรดำเนินการร่วมกันเนื่องจากมีข้อเท็จจริงและกฎหมายทับซ้อนกัน และพิจารณาได้ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องความยุติธรรมทางธรรมชาติและนโยบายสาธารณะ (Qingdao Top Steel Industrial Co. Ltd. v. Fasteners & Fittings Inc. XNUMX ONSC XNUMX)

คำแถลงการระงับคดีแพ่งของจีน: บังคับใช้ในสิงคโปร์ได้หรือไม่

ในปี 2016 ศาลสูงสิงคโปร์ปฏิเสธที่จะให้คำพิพากษาสรุปเพื่อบังคับใช้คำแถลงข้อตกลงระงับข้อพิพาททางแพ่งของจีน โดยอ้างถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับลักษณะของคำแถลงข้อตกลงระงับข้อพิพาทดังกล่าว หรือที่เรียกว่า "คำพิพากษาไกล่เกลี่ย (ทางแพ่ง)" (Shi Wen Yue กับ Shi Minjiu & Anor [ 2016] สปสช. 137)

มีอะไรใหม่สำหรับกฎของจีนเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลแพ่งระหว่างประเทศ? (B) - คู่มือพกพาสำหรับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของจีนปี 2023 (3)

การแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งครั้งที่ห้า (พ.ศ. 2023) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เปิดบทใหม่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์เขตอำนาจศาลแพ่งระหว่างประเทศของจีน ครอบคลุมพื้นที่เขตอำนาจศาล XNUMX ประเภท การดำเนินคดีแบบคู่ขนาน การพิจารณาข้อแก้ตัว และฟอรัมที่ไม่สะดวก โพสต์นี้มุ่งเน้นไปที่วิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งในเขตอำนาจศาลผ่านกลไกต่างๆ เช่น lis alibi pendens และฟอรัมที่ไม่สะดวก

มีอะไรใหม่สำหรับกฎของจีนเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลแพ่งระหว่างประเทศ? (A) - คู่มือพกพาสำหรับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของจีนปี 2023 (2)

การแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งครั้งที่ห้า (พ.ศ. 2023) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เปิดบทใหม่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์เขตอำนาจศาลแพ่งระหว่างประเทศของจีน ครอบคลุมพื้นที่เขตอำนาจศาล XNUMX ประเภท การดำเนินคดีแบบคู่ขนาน การพิจารณาข้อแก้ตัว และฟอรัมที่ไม่สะดวก โพสต์นี้มุ่งเน้นไปที่พื้นที่เขตอำนาจศาลสี่ประเภท ได้แก่ เขตอำนาจศาลพิเศษ เขตอำนาจศาลตามข้อตกลง เขตอำนาจศาลโดยการยื่น และเขตอำนาจศาลพิเศษ

SPC เผยแพร่รายงานประจำปี 2020 เกี่ยวกับการทบทวนกระบวนการยุติธรรมของอนุญาโตตุลาการพาณิชย์

ในเดือนกันยายน 2023 ศาลประชาชนสูงสุดของจีนได้เผยแพร่รายงานประจำปี 2020 เกี่ยวกับการทบทวนอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับเกณฑ์ ควบคุมอำนาจการพิจารณาคดีของศาล แนะนำสถาบันอนุญาโตตุลาการ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาคดีสำหรับการแก้ไขกฎหมาย

คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการทางทะเลของจีนออกคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการในคดีอนุญาโตตุลาการเฉพาะกิจคดีแรก

คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการทางทะเลของจีน (CMAC) เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเป็นครั้งแรกในคดีอนุญาโตตุลาการเฉพาะกิจ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการใช้อนุญาโตตุลาการเฉพาะกิจในข้อพิพาททางทะเลของจีน

มีอะไรใหม่สำหรับกฎของจีนว่าด้วยการยอมรับและการบังคับใช้คำพิพากษาจากต่างประเทศ - คู่มือพกพาสำหรับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของจีนปี 2023 (1)

การแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่ 2023 (พ.ศ. XNUMX) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แนะนำกฎเกณฑ์ที่รอคอยมานานในเรื่องของการปฏิเสธการรับรองและการบังคับใช้ ในครั้งนี้ บทความใหม่ทั้งสี่บทความได้ให้ส่วนที่ขาดหายไปของกรอบการทำงานสำหรับการยอมรับและการบังคับใช้คำพิพากษาของต่างประเทศในประเทศจีน

การตัดสินขั้นสุดท้ายของจีนในข้อสงสัย: ศาลแคนาดาสับสนกับการประท้วงและการประท้วงของอัยการ

ในปี 2021 ศาลฎีกาแห่งบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา สับสนกับกลไกต่างๆ เช่น การประท้วงและการประท้วงของอัยการในระบบตุลาการของจีน ปฏิเสธที่จะให้คำพิพากษาสรุปที่บังคับใช้คำพิพากษาของจีนโดยอาศัยมูลเหตุแห่งความถึงที่สุด (Yang v. Kong, 2021 BCSC 809)

ศาลแคนาดาปฏิเสธที่จะยอมรับคำพิพากษาของจีนในเรื่องที่ถึงที่สุดในปี 2018

ในปี 2018 ศาลฎีกาแห่งบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ปฏิเสธที่จะให้คำพิพากษาโดยสรุปแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจีนในเรื่องที่เป็นที่สิ้นสุด (Xu v Yang, 2018 BCSC 393)